November 26, 2022

13 thoughts on “Xem Tận Nơi Đất Một Mẫu Bán Bốn Mươi Tỷ

  1. để dành trồng cỏ. bất đông san giay chết. nhà go vấp kêu bán không biết bao nhiêu. chi đất

  2. Dân cư thưa thớt k có cty xí nghiệp ở kinh Doanh buôn bán gì được 40ty mua đất trên thành phố nếu 40tr cũng dk 1000m2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *