February 4, 2023

One thought on “Xác Định Cuộn Dây Sống Hay Chết. Hướng Dẫn Cụ Thể

  1. Tôi đánh giá anh này sửa quạt chưa cẩn thận còn làm âủ thả,vì cuộn dây chưa cháy mà tháo ra như thế thì đứt dây hết ,tháo cẩn thận để biết bị đứt chỗ nào mà còn nối lại chứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *