February 8, 2023

3 thoughts on “Word 2016 Bài 2: Chèn ảnh vào mọi vị trí, vẽ hình trong word

  1. sao phần vẽ hình mình chỉnh xong không chọn group được, do mình ko tick được cả 3 cái như bạn. cho mình hoi với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *