June 2, 2023

47 thoughts on “Wolfenstein: Youngblood #1: HAI CHỊ EM DỞ HƠI ĐI DIỆT PHÁT XÍT CỨU THẾ GIỚI !!!

  1. Có giải thuyết cho rằng hitler lúc đó chưa chết mà thằng đã chết ở berlin là thằng khác được hitler lấy ra thế mạng :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *