January 27, 2023

29 thoughts on “Vua Sư Tử- The Lion King- phim hoạt hình 3D hay nhất

  1. Cắt tùm lum vậy xem được con mẹ gì đâu xem tới phút 20 thì quay lại từ đầu xem như vậy thì đăng làm gì đ* m*

  2. hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay gayest hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay wa WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a â a a a a a a aa a a a a â a a a a a a a a â a a a â a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a â a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a â a a a a a a a a a a a a a a a a a a â a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a mợt mỏi sai tùm lùm 😭

  3. Xem này xong nhớ lại tuổi thơ ghê á mik rất thích phim này rất hay mik thật nhớ về tuổi thơ quá đi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *