December 7, 2022

6 thoughts on “Vụ nước sạch có mùi lạ: Lãnh đạo Viwasupco nói gì?

  1. Tất cả những người ngồi trả lời câu hỏi làm việc đều không có tâm về vụ này… nếu đang làm việc xử lý vụ việc thì phải tìm hiểu trước và phải nắm rõ tình hình vậy khi lên đó ngồi để trả lời báo chí mà lại ghi ghi chép chép cái gì…???

  2. Kẻ nào rãnh mà đem dầu lên tận đầu nguồn để thải?? Có âm mưu chống phá nào phía sau vụ việc này không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *