May 11, 2021

49 thoughts on “Vớt vát chút thành quả ngày sông cạn trơ đáy

  1. Trong bác nhiều cá quá. Ngoài em câu khó lắm rồi, mùa này nươcd cạn bị đánh băt nhiều

  2. Ước gì mình ở cùng quê với bạn thấy bạn câu cá ngon không ở miền tây mình cá không nhiều như quê bạn

  3. Kg hiểu nổi cứ gập cá lớn là a thấy e chuối mủi cần xuống. Làm vậy tác dụng gì. Tác dụng đức cước mất cá. A xem bao nhiêu clip của e mất cá lớn toàn lí do này. Mà hình như e kg biết thì phải nên thấy kg rút kinh nghiệm. Ngta đưa cái đầu cần lền vậy mủi cần mới đàn hồi và làm giảm lực kéo của cá và lực căn của cước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *