March 27, 2023

39 thoughts on “Vòng quay may mắn 3Q thật vi diệu

  1. Quay 20 lần chắc chắn dc 1 món hiếm trong đó. Nhưng món hiếm có thể trùng nhau nhé. T quay hơn 150 lần cái gì cũng có không có mỗi tào tháo

  2. Mọi người thấy hay thì ủng hộ mình nha . và clip ngày mai mình ra sẽ có phần quà nho nhỏ cho người may mắn nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *