October 6, 2022

VINH T24 – Đi câu cá ở cầu gãy Sông Bé – cá nhỏ cầu cứuVINH T24 – Đi câu cá ở cầu gãy Sông Bé – Thật bất ngờ chú cá nhỏ cầu cứu…
Kênh VINH TN sẽ đi câu cá ở sông, Câu Ao, câu Hồ, Biển Đảo của quê hương Việt Nam. Khám phá những con sông, Ao, Hồ, Biển Đảo tuyệt đẹp của quê hương Việt Nam.
Kênh youtube VINH TN:

Facebook Kênh VINH TN:

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

20 thoughts on “VINH T24 – Đi câu cá ở cầu gãy Sông Bé – cá nhỏ cầu cứu

  1. Bài hát : Chuyện chiếc cầu đã gãy, chắc có lẽ bắt nguồn từ đây chăng??hay nhà tác giả bài hát gần cây cầu này!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *