August 11, 2020

22 thoughts on “Vĩnh Biệt Em Cô Gái Sông Nghèn[ Rap Version ] – Mạnh Hakyno

  1. Tự nhiên sẽ không vì ta không biết đến mà dừng sống. Cây sẽ không vì ta không biến đến chúng màh ngưng mọc. Số phận sẽ không vì ta không biết màk dừng lại. Tội ác sẽ không vì chúng ta không biết màk không xảy ra. Vụ án này khiến t đau lòng. Nhưng t đau lòng không phải 39 người này. Mỗi người đều phải vì quyết định của bản thân màk trả giá. T đau lòng vì mặc dù biết tội ác vẫn đang diễn ra ở đâu đó nhưng bất lực không làm được gì. Đau lòng vì lòng tham của con người gây nên cho đồng loại bi kịch. Đau lòng vì sự ích kỷ, vô tình, không thương sót. Đau lòng vì sự bất lực của 1 cá thể không thể ngăn được tội ác xảy ra. Đau lòng vì sự vô tri của 39 người nói riêng và những vụ án tương tự ko lộ ra ánh sáng nói chung. Đấy là bản thân t nghĩ thôi😂😂😂. Mỗi người có cách sống riêng – hoàn cảnh riêng. T có quyền nêu nên suy nghĩ của mình nhưng ko có quyền cải biến hay phê phán suy nghĩ của ng khác cả 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *