November 27, 2020

[Vietsub TikTok] Lên núi hái trà – Chu Tịnh Tịch & Tam Đồng Thất Điều | 上山采茶 – 朱婧汐 & 三筒七条Hát gốc: Chu Tịnh Tịch & Tam Đồng Thất Điều Không reup và không mang bản dịch đi nơi khác ——————————————– Translator: xiaoling308 Timer:.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *