September 26, 2022

[Vietsub + Pinyin] Trông Núi Là Núi – Âm Khuyết Thi Thính/ Côn Ngọc/ Đại Mễ || 见山是山 – 音阙诗听/ 昆玉/ 黛米Song: Trông Núi Là Núi (Kiến Sơn Thị Sơn) Thể hiện: Âm Khuyết Thi Thính/ Côn Ngọc/ Đại Mễ Tác từ: Giả Mị Tác khúc: Sở Nhiên Biên khúc: Vương Bách…

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *