June 8, 2023

[Vietsub + Pinyin] Lên Núi Hái Trà – Tam Đồng Thất Điều /Chu Tịnh Tịch JING || 上山采茶 – 三筒七条/ 朱婧汐Song: Lên Núi Hái Trà Thể hiện: Tam Đồng Thất Điều /Chu Tịnh Tịch JING Tác khúc: Tam Đồng Thất Điều /Chu Tịnh Tịch JING Tác từ: Chu Tịnh Tịch JING Chế..

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *