December 2, 2022

Việt Nam chủ động ứng phó tác động từ bên ngoài, duy trì đà tăng trưởngKinh tế thế giới chứng kiến sự suy giảm về tăng trưởng trong quý 3 song Việt Nam vẫn đạt mức 7,31%, đó là nhờ vào thị trường với hoạt động kinh doanh bán lẻ và dịch vụ diễn ra ổn định.

Do đó, mặc dù tăng trưởng vốn đầu tư khu vực nhà nước thấp, song khu vực FDI tiếp tục có tăng trưởng với tỷ lệ giải ngân cao. Nhờ vậy, cán cân thương mại trong chín tháng của năm duy trì ở trạng thái cân bằng. Báo cáo kinh tế quý 3 do viện Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thực hiện và công bố ngày 10/10.

Tiến sỹ Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng VEPR phát biểu.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *