September 28, 2020

Vía Bà Núi Sam 2019 – Cô 2 Đường Tháp Nhập Xác nhai trầu với bông – người dân quỳ lạy xin lộc tài



tập1] Đây là clip mình ghi lại tại mộ Cô 2 Đường Tháp, cô 2 nhập xác nhai bông và ban phước cho các đệ tử, nơi đây rất linh thiêng, hằng năm đến…

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *