October 6, 2022

VEPR Summer School Miền Nam 2019Nếu bạn hỏi tôi về mùa hè năm ấy, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một khóa học tuyệt vời nhất tôi đã từng tham gia…


Khóa học mùa hè VEPR Summer School 2019 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức về “Những nền tảng của nền kinh tế thị trường” đã diễn ra tại Bến Tre từ ngày 27/08/2019 đến ngày 30/08/2019.

Trong suốt khóa học, các bạn sinh viên đã được cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích về lịch sử kinh tế, về nền tảng cốt lõi và sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Các bạn được giảng viên khuyến khích tư duy các vấn đề kinh tế – xã hội một cách khoa học, khách quan, duy lý và tách bạch với các quan niệm về đạo đức thông thường, từ đó có được cái nhìn đúng đắn để đánh giá và vận dụng các kiến thức được học vào thực tiễn cuộc sống.

Thông tin chi tiết:

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *