January 21, 2021

45 thoughts on “VỀ VIỆT NAM ghé VĨNH LONG THĂM VƯỜN NHÀ NGOẠI

  1. Sông này là sông Tiền nhé – sông cầu Mỹ Thuận. Sông Hậu là sông đoạn cầu Cầu Thơ. Đoạn video 1:32

  2. Cầu Mỹ Thuận là sông Tiền VĩnhLong, sông Hậu là Bình Minh và Cần Thơ, Bình Minh VLong , quay phim nầy bănqgf máy gì vậy .. rõ lắm đó , máy quay phim chuyên nghiệp hay điện thoại ,.. quán ăn ở phà Bình Minh cũ ..

  3. Quê bạn đẹp quá . Quê hương mỗi người chỉ một , như là chỉ một mẹ thôi . Quê hương nếu ai không nhớ , sẽ không lớn nổi thành người .

  4. Vĩnh Long, nông thôn là một nơi đẹp ấm áp và thân thiện để sống, vậy thì tại sao mọi người định cư qua Canada ? Nơi đó lạnh và những người ở đó lạnh như băng, ah tôi biết rồi ỏ̃ Vĩnh Long không có việc làm phải không ?

  5. Nice video, a big like friend 👍👍👍👍👍🌸🌸🌸🌸🌸😊😊😊😊Lets stay connected…..

  6. Now a day Vietnam"s scenery is looking awsome , the bridges are so modern and beatiful the highways are wider and cleaner , altogether everything has change spectacularly. I love my country.VIETNAM

  7. Khách quốc tế thường thích về miền tây đi du lịch sông nước và du lịch sinh thái miệt vườn, nông dân họ giờ biết làm dịch vụ này khá nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *