January 27, 2023

Văn khấn mùng 1, bài khấn mùng một hàng tháng chuẩn


Người Việt thường quan niệm: “Có thờ có thiêng, có kiêng sở hữu lành”. Chính vì vậy mà cứ sáng mùng 1 hằng tháng, mỗi gia đình lại thường làm cho lễ cúng thổ công, gia tiên những mong mang một tháng mới thấp lành, may mắn. Kế bên việc chuẩn bị lễ phẩm đông đảo thì văn khấn mùng một cũng đóng vai trò rất quan yếu. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi đi Phân tích những bài văn khấn mùng 1 hàng tháng chuẩn để dâng lên gia tiên, thần linh tại nhà bạn nhé.

Vì sao phải mang văn khấn mùng 1?

Văn khấn mùng 1 (hay còn gọi là bài cúng mùng 1, bài khấn mùng 1) là 1 trong các nét văn hóa rất đặc thù trong đời sống tâm linh của người Việt. Văn khấn sẽ giúp phân bua lòng thật tình của người làm cho lễ, dâng hương trước những đấng vô hình linh thiêng như vong linh tiên tổ, Thần thánh, chư vị Thánh hiền, chư vị người thương Tát…

Văn khấn thường sẽ biểu thị chi tiết về ngày, tháng, năm, nơi ở, mục đích của buổi cúng lễ, cúng ai, tên các người trong gia đình, lời cầu xin và lời hứa.

Từ xưa, cả trong chính sử hay trong dân gian vẫn thường lưu truyền rất nhiều câu chuyện linh ứng của lời khấn chân thành. Chính thành ra, chuẩn bị văn khấn mùng 1 là 1 trong những việc quan yếu khi thực hiện các lễ cúng vào ngày mùng một.

Tùy thuộc vào mục đích khấn gia tiên hay khấn ông địa… Mà bài cúng mùng 1 sẽ với sự khác biệt. Dưới đây là 1 số mẫu văn khấn mùng 1 nhiều nhất để bạn tham khảo:


Bài văn khấn gia tiên mùng 1 hàng tháng

nam mô A Di Đà Phật!

na mô A Di Đà Phật!

nam vô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên thổ công chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ ông công, ngài Bản gia ông táo cùng chư vị Tôn Thần.
Con kính lạy thánh sư, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).
Hương chủ (chúng) con tên là:… Sống tại:… Phường,… Quận,… Tỉnh.

>>>Xem thêm: Kinh chú đại bi 7 biến và 84 câu dễ thuộc nhất

bữa nay là ngày mùng một tháng… Năm…, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao tiên nhân, thực bụng mua lễ, hương, hoa, trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh hậu thổ, ngài Bản gia ông táo, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần.

Cúi xin những ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ phẩm.

Chúng con kính mời những cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu khôn thiêng hiện về, chứng giám thành tâm, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời những vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, hộ trì cho gia đình chúng con xoành xoạch mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự phải chăng lành, làm cho ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

>>Trải nghiệm thêm:

Chúng con lễ bạc chân tình, trước án kính lễ, cúi xin được độ trì phù trì.

na mô A Di Đà Phật!

nam mô A Di Đà Phật!

na mô A Di Đà Phật!

Bài văn khấn ông địa ngày mùng 1

na mô A Di Đà Phật!

na mô A Di Đà Phật!

nam vô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con kính lạy Hoàng thiên, ông địa chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Đông Thần Quân.
Con kính lạy ngài Bản gia hậu thổ Long Mạch.
Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.
Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.
Con kính lạy những Tôn thần cai quản trong khu vực này.
Hương chủ (chúng) con tên là:…

Con lạy quan thần linh thổ công số nhà… Trục đường… Phố… Huyện… Thị thành…

Bữa nay nhằm ngày mùng 1 tháng… năm… Âm lịch, tín chủ con thực bụng sửa soạn hương hoa, lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.Chúng con thực tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị bệ hạ, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia thổ công, Long Mạch Tôn thần, những ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công tác hanh thông. Người người được bình an, lộc tài nâng cao tiến, tâm đạo mở rộng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được độ trì phù trợ.

nam mô A Di Đà Phật!

nam vô A Di Đà Phật!

nam vô A Di Đà Phật!

Văn khấn mùng 1

Nguồn xem: Lá số tử vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *