June 3, 2023

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hìnhVTC1 | Với sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hoá, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là chính sách phát triển thương hiệu, là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp, cũng như góp phần đẩy lùi tiêu cực.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

2 thoughts on “Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *