September 28, 2022

23 thoughts on “Uốn tạo dáng cho cây bonsai mini 86 , đơn giãn ,dễ làm

  1. Ban cho minh hoi, minh co cay bong trang đan ra nu hoa, minh tia re thay chau đuoc ko, no co rung nu ko ban? Cam on nhieu nhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *