January 21, 2022

15 thoughts on “Tuyển Tập Các Bộ Tiểu Thuyết Truyện Ngôn Tình SE Hay Nhất Dành Để Nghe Khi Buồn

  1. 00:00 – Lá rơi không vết
    1:39:57 – Mây che mù mịt biết là đi đâu
    2:34:50 – Em đã sai một kiếp người
    3:26:35 – Ngày gió không còn thổi lá bay

  2. 😭 k chịu 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *