June 1, 2023

26 thoughts on “Tuấn Dũng XIN VIỆC Tuấn Dũng Anh Vũ, Lê Giang,Hữu Tín, Lạc Hoàng Long,

  1. Thật thất vọng, thật nhớ thật nhớ những video về nhân nghĩa đạo đức mà hai chú làm ở video thời cười xuyên việt, thật hay và ý nghĩa, còn bây giờ video của hai chú bị biến đổi con xem mà thấy tầm bậy tầm bạ không , con xem đến nữa video liền tắc không thể xem nữa , con còn không dám cho cháu con xem nữa, thật đáng tiếc lúc xưa video của hai chú hay quá ,lúc xưa con luôn đợi xem video của hai chú , con luôn mong đợi những video thật hay và ý nghĩa từ hai chú

  2. Xem truong trình nguoi ay la ai.thay le giang rat la thuong y tuan dung.nhung le loc lai chon viet dung.thay thương tuan dung lam

  3. LHL và T. Dũng hài hơn nghệ sĩ lâu năm Lê Giang và hài ít xàm hơn lê giang nữa.tại j nghệ sĩ nó năng đỡ giùm thôi 1 thằng làm nghệ sĩ có tiền lên liền

  4. Cảm thấy rất thích cách diễn cua a tuân Dũng.nhin chan thật.du vào bất cứ vai gì.e ngi a luôn tròn tốt vai cua mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *