May 22, 2022

35 thoughts on “TỰA GAME DỄ NHẤT BẠN TỪNG CHƠI!!( ĐÙA THÔI KHÓ VÃI)

  1. Em tự hỏi thằng nhân vật này có búa mà tại sao ko đập chính cái chum của nó để thoát ra vô lý vcl

  2. Dễ thế này là cực kì dễ luôn dễ đến nỗi phải thay 1000000000000000 CÁI MÁY TÍNH mới Phá Đảo cái game này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *