February 4, 2023

37 thoughts on “Từ Nay Trâu "Đổi Tên Mới" Bằng "Điểm IP" Trong LMHT – Trâu Best Udyr

  1. TRâu cc j. tao chơi ghê như vầy mà đéo nói j. trâu tuổi cc vs tao nha =) cho cái hẹn solo đi cưng =)

  2. Đệt, mất gần 30phút để nghĩ cách đổi tên xong cuối cùng đổi cái tên nhảm shịt. Thua ông =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *