February 7, 2023

9 thoughts on “Truyện ma Nhật Bản – Tập 5 – Kengo

  1. Ông chồng bà này có tội với gã thợ xây đó nên bây giờ bị ám . Sao không bật đèn lên , ngày mai gọi thầy cúng đến

  2. Mấy đứa cmt bảo n k bật đèn ngu cờ lờ. Lúc vào n bật cạch 1 phát đấy. Có lên mẹ đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *