February 4, 2023

Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng – Tỉnh đoàn Hà TĩnhTrường Trung cấp nghề Lý tự Trọng là cơ sở dạy nghề công lập; có quyền tự chủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có các chức năng: đào tạo nghề ở các trình độ: Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội; liên kết đào tạo ở các cấp trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.
Đào tạo lái xe moto; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội; giáo dục, huấn luyện kỹ năng mềm cho thanh niên.
Tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước, ngoài nước, cung cấp thông tin, dự báo về thị trường lao động trong và ngoài nước.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *