May 13, 2021

40 thoughts on “Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế “tiến thân” từ bằng giả

  1. kiểm trả hết tất cả bằng cấp toàn nước chức vụ công quyền. học hành bạn xứng danh cấp bậc bạn làm. làm không chặt không phải nhà nước.

  2. Công an trưởng phòng ma túy lại là tay trong của bọn tội phạm ma túy. Hiện đang xét xử tại tòa. Thử hỏi dân biết tin ai??

  3. Bộ máy Nhà nước đã được xây lắp bằng rất nhiều vật liệu rởm, cần phải thanh lọc ngay kẻo nước mất nhà tan, dân tộc suy tàn.Khởi tấu, khởi tấu!

  4. Cho ra khỏi ngành là đã bỏ lọt người lọt tội! Phải truy cứu trách nhiệm hình sự, bởi ông này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN, từ trước đến nay ông này đã dùng bằng cấp giả để tiến thân cũng từng thời gian đó ông này đã lãnh rất nhiều tiền của nhà nước hàng tháng!

  5. Đât nuóc vn khg phát trîên đųoc là do bøn mua bán chúc dùng báng gîa høc khg hêt phõ thông mà đòi lãnh đąo đât nuóc

  6. Noi ve sai pham chiem den 90% can bo dang vien dat nuoc vn da dang thi can bo dang vien di tu 100% phai xay them nha tu

  7. Đó Việt nam đó ! Tin dc k? Còn bao nhiêu cái bằng như vậy ?hỏi sao Việt nam chậm phát triển ? Toàn mấy ông to

  8. haizzzz có gì đáng để mà nói. cái này ai chẳng biết. giờ có ai làm chức cao mà có bằng. bằng là xưa rồi. phải có tiền mới đúng nha

  9. Cán bộ to như vậy dùng bằng giả làm việc lâu như vậy giờ mới biết . Bao nhiêu năm nhân dân khổ vì những cán bộ này rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *