August 19, 2022

Trực tiếp lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, Quảng Ninh, Quảng Bình năm 2019Tường thuật trực tiếp lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình năm 2019 (khai mạc 7h30 phút ngày 01/9/2019)
Kết quả đò bơi hạng A tại Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh 2019
1. Gia Ninh
2. Trường Xuân
3. Xuân Ninh

Kết quả thuyền đua Nữ tại Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh 2019

1. TT Quán Hàu
2. Vĩnh Ninh
3. Duy Ninh
4. Gia Ninh
5. Võ Ninh
6. Hiền Ninh
7. Hàm Ninh
8. Xuân Ninh
9. Trường Sơn

Kết quả đò bơi Nam hạng B tại lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh 2019

1. Hải Ninh
2. Hàm Ninh
3. Vĩnh Ninh
4. TT Quán Hàu
5. Võ Ninh
6. Duy Ninh
Nguồn video: QBTV
—–
Đăng ký theo dõi kênh ở đây bạn nhé:
Trang thông tin tổng hợp cho những người con Quảng Bình xa quê hương:

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *