March 26, 2023

Trực Tiếp Lễ Hội Bơi Đua Thuyền Truyền Thống Trên Sông Kiến Giang 2019Trực Tiếp Lễ Hội Bơi Đua Thuyền Truyền Thống Trên Sông Kiến Giang 2- 9 – 2019
Bà con thông cảm, mưa to quá mạng nghẽn, mình sẽ tải lại video sau:

– Vòng Loại Bảng 1 ngày 31 – 08 – 2019:
– Vòng Loại Bảng 2 ngày 31 – 08 – 2019:
#BơiĐuaThuyềnTrênSôngKiếnGiang , #LệThủy

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

One thought on “Trực Tiếp Lễ Hội Bơi Đua Thuyền Truyền Thống Trên Sông Kiến Giang 2019

  1. Bà con thông cảm, mưa quá to bị đứng hình. Xem lại bản video mượt tại : https://youtu.be/Wba7ctNhgNk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *