May 20, 2022

20 thoughts on “TRÒ CHƠI TRẢ LỜI 5S TRONG RUNNING MAN

  1. Ad ơi cho mình hỏi cái tập mà Kwang Soo đang nói thì cái mic nó trượt lên là ở tập bao nhiêu v ạ =))

  2. Hỏi jihyo: 3 điều mà em thấy yêu ở Jongkook =)))))))))))
    mong là có ai hỏi Mongmong câu này =))))))))))))

  3. em vẫn không hiểu lắm về trò chơi này ? sao hỏi câu này lại trả lời kiểu khác :v ai giúp em giải thích thắc mắc này với :> ??? em cảm mơn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *