February 7, 2023

Trịnh Thành Công – Tập 1 | Phim Lịch Sử Hay Nhất Về Đại Tướng Trịnh Thành CôngTrịnh Thành Công sinh ra trong một gia đình võ tướng, cha là Trịnh Chi Long (1). Khi Long Vũ Đế (2) nối ngôi ở Phúc Châu, Trinh Thành Công được cùng cha tới triều kiến. Gặp Trịnh Thành Công, nhà vua rất vui, ban cho họ Chu, còn phong cho làm Đại tướng quân chiêu phủ. Lúc đó, được mang họ của nhà vua là một đặc ân, vì thế, mọi người tôn kính gọi Trịnh Thành Công là “Quốc tính gia”.

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *