September 26, 2022

15 thoughts on “Trên tay Vivo NEX 3 5G với màn hình thác nước và camera 64MP

  1. 😅 bây giờ người ta màn đẹp rồi … Không như hãng nào đó tràn thì tràn … Mà lại nổi mụn nhọt😊😊😊

  2. Như này mà đóng mác iphone pro max thì có phải hót k ! Càng ngày càng thấy chán ông iphone ! Tâm sự của 1 ifan !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *