January 31, 2023

28 thoughts on “Trên tay nút chơi game Joystick cho Smartphone giá 19k

  1. Các bạn ơi đừng mua cái này các bạn cần phải ấn mạnh mới cảm ứng dc rất dễ hư màn hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *