November 28, 2020

15 thoughts on “Trên tay IQAir Atem Car: Lọc không khí hiệu quả cho xe ô tô

  1. Gắn trên taplo, hoặc trần xe thì con tinh tế gắn sau ghế kiểu này nhìn khó chịu. Giá thì quá cao cho cái design Thụy Sỹ.

  2. Giá cao, hoàn thiện, ko bit có tính năng báo lượng o2 trong xe ko để tài xế bit đường lấy gió trong ngoài.

  3. Cứ mở toang ra rồi vác quạt công nghiệp quạt từ bên này sang bên kia là hết cần gì phải lọc. Đúng là thừa tiền không biết tiêu vào đâu mới nghĩ ra cái này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *