May 16, 2022

5 thoughts on “Trên tay iPhone 11 Pro Max phiên bản xanh midnight

  1. Hi…Quay video ánh sáng hơi tối ! Mình phải tăng ánh sáng hơn mức bình thường mới tỏ hơn chút … Hơi tiếc cho công review.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *