January 27, 2023

17 thoughts on “Trận chiến bãi lầy cùng thần tượng ! [Running Man Vietsub ep 233]

  1. "cả người thắng lẫn kẻ thua đều kiệt sức ngay trong trận đầu tiên" – tui cũng kiệt sức lun vì cười đau cả bụng kakaaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *