January 28, 2022

48 thoughts on “Trải nghiệm nhanh game Dynasty Warriors: Unleashed – Tam Quốc Chí 8 phiên bản Mobile

  1. Cho mình hỏi cầm quốc tịch nào mình tải về vào xong giới thiệu nó báo bạn ko thể chơi ở quốc gia này

  2. https://www.youtube.com/watch?v=_xs8G6-nap8 Game TAM QUỐC CHÍ Mobile (Blade of Kingdoms Mobile) | Trải nghiệm sức mạnh Hoàng Trung

  3. thì game này tuy nhiên nó cũng giống như phiên bản trên máy tính giống 90% game này nó thêm cả tướng khác zô như con gái cằm 4 thanh long đao kia là ad thêm zô chứ trên máy tính là ko có nha

  4. còn tướng mắt chột trong game này tiếng Việt là hà hầu đôn nha anh em còn tiếng của nó là giang siy un

  5. game này tôi tàn chơi trên máy tính như ở quán nét nhiều người chơi tôi đi hết máp luôn tàn tướng đẹp

  6. laptop add hiệu gì vậy game này muốn chơi trên pc hay lap cần cấu hình bao nhiêu mới chơi được game này vậy add

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *