August 13, 2022

Trại bò 3 Thịnh (Vĩnh Long) chuyên thu mua nghé con từ 1 đến 30 ngày tuổiTrại bò 3 Thịnh chuyên mua bò nghé mới sinh từ 1 ngày tuổi cho tới 30 ngày tuổi. Ai có bò mô côi xin liên hệ số điện thoại : 0939191648 (gặp anh Thịnh)
Địa chỉ : Phước Hiệp, Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://sylvaniachristian.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *