toyota 586 can thơ thất thủVụ việc xẩy ra lúc chiều 17h10 ngày 12/06/2019
Tại khu dân cư 586 đường cổng trên

Mọi người xem nhớ đăng kênh và chia se ủng hộ minh với nha

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sylvaniachristian.com/category/du-lich/

Leave a Reply