March 27, 2023

Top 5 Lệnh Đặc Biệt Mà Bạn Chưa Từng Biết Trong Minecraft !!►► Top 5 Lệnh Đặc Biệt Mà Bạn Chưa Từng Biết Trong Minecraft !! ◄◄
✔ -►►►ThankForWatching◄◄◄- ✔

1. Ngưng chuyển động?!
2. Cúp max độ bền
3. Ngựa bay
4. TNT nổ nát thế giới
5. Quả cầu = rip

Lệnh ngưng chuyển động: /execute @a ~ ~ ~ entitydata @e {NoAI:1}
Lênh cúp max độ bền: /give @p minecraft:diamond_pickaxe 1 0 {Unbreakable:1}
Lệnh mob bay: /execute @a ~ ~ ~ entitydata @e {NoGravity:1}
Lệnh tnt nổ max: /summon Creeper ~ ~1 ~ {Fuse:0,ExplosionRadius:100}
Lệnh quả cầu nổ: /summon Fireball ~ ~3 ~ {ExplosionPower:100,direction:[0.0,-1.0,-0.0]}
➡ Link texturepack hiện tại mình đang dùng :

♪ Music : 徐梦圆 – China-Happy ♪

► FB cá nhân:
► FanPage:

➡ Phần mềm quay: Fraps
➡ Phần mềm Edit Video: Camtasia Studio 8

░░░░░░░░░░░░▄▄
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░█
██████▀░░░░▀▀██████▀

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri

33 thoughts on “Top 5 Lệnh Đặc Biệt Mà Bạn Chưa Từng Biết Trong Minecraft !!

  1. thử đi cúp gia tài 1 tỉ : /give @a diamond_pickaxe 1 0 {ench:[{id:32,lvl:1000000},{id:51,lvl:10000},{id:34,lvl:10000},{id:35,lvl:1000}],AttributeModifiers:[{AttributeName:generic.attackDamage,Name:generic.attackDamage,Amount:10000,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:generic.movementSpeed,Name:generic.movementSpeed,Amount:2,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:generic.maxHealth,Name:generic.maxHealth,Amount:1000,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:horse.jumpStrength,Name:horse.jumpStrength,Amount:20000,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1}],display:{Name:"CÚP THÁNH ADMIN BULL"}} chỉ dùng phiên bản 1.9.4 trở xuồn

  2. Vinh đã nhiễm Virus của Khá Bảnh rồi :(((
    Ổng không còn đàng hoàng như ngày xưa nữa :(((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *