August 11, 2022

3 thoughts on “Tổng Thống Trump tại Manchester, NH PHẦN 2 [BẬT PHỤ ĐỀ]

  1. Hay quá , truyền lửa cho đám đông là đây. Không cần giấy không cần máy nhắc chữ , không tai nghe. Nói hết nỗi lòng của 1 vị tổng thống yêu nước thương dân. Trump 2020 , KAG 2020. I love Trump ❤❤❤

  2. Những ai không biết cách bật phụ đề tiếng Việt thì tham khảo tại đây (chỉ mất 1 phút thôi):

    https://www.youtube.com/watch?v=KqSD8-cNtPQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *