October 26, 2021

TOH. Kinh tế thị trường & Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaChương trình Tiếng Quê Hương ( TOH ) phát sóng lúc 20 giờ 30 ngày thu nam 14 tháng 11 năm 2019 có các nội dung sau :
1. Kinh tế thị trường
2. Kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *