December 2, 2022

42 thoughts on “TITANFALL 2 – Phần 3: NGƯỜI MÁY CẦM KIẾM ĐÁNH NHAU PHÊ VÃI

  1. Khẩu súng của con ash có sword core đấy anh và súng nó bắn ra 5 viên trong một lần nhấp chuột

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *