February 7, 2023

23 thoughts on “Tinhte.vn – Trên Tay iPhone 4 Trắng

  1. bây giờ mà apple sản xuất lại iphone 4 thì người ta vẫn chọn nó vì thiết kế quá đẹp

  2. Ip4 vs Vega Iron A870 mình nên mua cái nào thì tốt hơn z??…Mình dùng đt chủ yếu nghe nhạc, facebook vs chụp ảnh..

  3. fan ip đúng là vô học , cớ sao lại ss s2 vs ip4. Mỗi thứ đều có 1 ưu điểm hết . Đừng có ss kiểu đó , nghe mà đén dính đầy tai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *