July 6, 2022

TiN Nội Đình: Đã Có Danh Sách 200 ủy Viên – Lộ Diện Tứ Trụ Mới#đạihội13, #tintứcviệt

Đầu năm 2021 Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng (ĐHĐ) lần thứ 13. Nhưng ngay từ mấy tháng qua, cụ thể là tháng 5.2019, ĐCS đã cho triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ 10 để “sắp ghế” cho 200 Ủy viên trong Ban Chấp hành Trung ương đảng (TƯĐ), để 200 tên Ủy viên TƯĐ này lại bầu ra Bộ Chính trị. Và suốt tuần qua, từ ngày 07 đến ngày 12.10.2019, ĐCS lại cho họp Hội nghị Trung ương lần thứ 11 với tầm quan trọng cao hơn là chốt danh sách sơ bộ 19 gương mặt Ủy viên Bộ Chính trị cho ĐHĐ lần thứ 13.
Theo cơ cấu trong đảng, các Ủy viên Bộ Chính trị sẽ nắm giữ tất cả những cương vị lãnh đạo trong bộ máy chính quyền: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội, Bí thư Thành Ủy TP HCM…
Nói chung toàn là những vai trò chủ chốt để cai trị nhân dân cả nước. Nói đến hai từ nhân dân ở đây thật vô cùng mỉa mai. Người lãnh đạo nhân dân mà nhân dân lại không được phép chọn lựa, chí ít là chức vụ Chủ tịch Quốc hội, đại diện cho dân! Chỉ có một nhóm đảng viên chiếm 5% tổng số toàn dân lại “họp kín, lén lút” chia phần ăn trên ngồi trước và đưa ra vô vàn chính sách vừa phản động lại vừa hại dân bán nước như từ bao năm qua.
Một thể chế quái thai biến chất đầu voi đuôi chuột không giống ai đang tồn tại ngang nhiên tại VN. Thử hỏi, cái gọi là ĐCS kia còn được mấy phần là cộng sản nguyên thủy, khi toàn bộ nền kinh tế quyết định sự sống còn lẫn phát triển của VN là rập khuôn nền Kinh tế Thị trường tự do như các nước tư bản?
Cái bảng hiệu XHCN chủ yếu chỉ để cho Đảng duy trì chế độ độc tài và chia chác quyền lợi chứ không bao giờ mang lợi ích về cho nhân dân với hơn 60% số hộ gia đình nghèo đang bị vặt lông, bị cướp đất, bị đầu độc một cách không thương tiếc từ các chính sách ngu dốt, tham lam của đám cầm quyền luôn vỗ ngực tự xưng là đỉnh cao trí tuệ này!

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *