August 17, 2022

Tin mới nhất /lũ về sông Đồng Nai người nuôi cá bè chết dở “săn bắt đồng nai “Tin mới nhất /lũ về sông Đồng Nai người nuôi cá bè chết dở “săn bắt đồng nai ”

Lũ về sông đồng nai cuốn trôi tất cả bè cá do người dân nuôi trên sông đồng nai. Người dân nuôi cá bè mất trắng tài sản. Thậm chí là mang nợ.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

19 thoughts on “Tin mới nhất /lũ về sông Đồng Nai người nuôi cá bè chết dở “săn bắt đồng nai “

  1. Anh cho em hỏi tại sao khi mình bắt đàn ong mới chia bày. Mình lấy mùng trùm bầy ong lại tìm chúa ong thợ lại nhả mật tự tử chết hết vậy

  2. Mấy ngày nay, cá điêu hồng lớn ngoài chợ người ta chỉ bán với giá từ 10 đến 15 ngàn 1kg. Có lẽ họ vớt được từ những cái bè bị vỡ
    Sao thấy thương cho những người nuôi cá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *