October 3, 2022

4 thoughts on “TIN MỚI 31/8/2019 | CỰC NONG | Thị Trường Toàn Cầu Và Những CơN ChAO ĐảO của Nền Kinh Tế TRUNG CỘNG

  1. Ráng cười đi Tập rồi sửa soạn mếu vì copy Mỹ theo định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ què quặt khập khiễng
    yếu kém.

  2. thâm độc, tán ác, nham hiểm, ăn cướp cậy đông lấy thịt đè người thì sẽ bị cô độc và tàn lụi, khựa sụp đổ là mong muốn của toàn thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *