January 24, 2022

Tiger Cave Waterfall


Tiger Cave Waterfall is a waterfall in Dalat city. Waterfall has a height of about 50 meters. Located about 2.7 km east of Highway 20b, belonging to Tuy Son hamlet, Xuan Tho commune, Da Lat city.

Thác Hang Cọp là một thác nước thuộc thành phố Đà Lạt. Thác có chiều cao khoảng 50 mét. Nằm cách quốc lộ 20b khoảng 2,7 km về phía đông, thuộc ấp Túy Sơn, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

4 thoughts on “Tiger Cave Waterfall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *