October 19, 2021

19 thoughts on “Tiểu đoàn 8 Ó Biển TQLC trận bên sông Mê Kong Cam Bốt

  1. Trận đánh đã hay , thơ còn hay hơn . Cám ơn anh tám và đồng cám ơn tất cả các chiến sĩ quân binh các cấp thuộc quân lực VNCH .

  2. Nguoi Hung Mu Xanh cám ơn Ông đả ghi lại nghiệp chính chiến.
    “ Bác “ Tám có khỏe không bên này lạnh rồi sương mù muôn thuở. Chúc Hia vui mạnh nhé Krisy

  3. Thành tâm Cám ơn những người Lính VNCH đã nằm xuống cho dân tộc Việt..❤👍👌🍀🍀🍀🍀🍀👍👌❤

  4. HELLO anhTám .Nhà chú Phán ở Cầu kho , đối diện coffe Chiêu , gần đồn Mang cá sư đoàn 1 ,Huế . Nguyễn hoài Quốc .

  5. Rất Cám ơn Anh Chị 8 và tác giả👍👌🍀❤🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀❤🍀👍👌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *