March 27, 2023

TIẾNG TƠ ĐỒNG: Các cây kiểng truyền thống Việt NamChơi cây cảnh là nếp văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Ngày nay, thú chơi cây cảnh đã phổ biến đến nhiều tầng lớp, đặc biệt là người lớn tuổi. Các cụ thường nói: yêu cảnh, yêu hoa hóa ra yêu đời. Mời các bạn cùng tìm hiểu về một số cây kiểng truyền thống của chúng ta trong chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG tuần này nhé!

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirecTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact Direct TV or your local cable providers.

© Saigon Broadcasting Television Network (SBTN):
© Youtube:
© Facebook:
© Twitter:

Address: 10517 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92843
Email: sbtn@sbtn.tv

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri

2 thoughts on “TIẾNG TƠ ĐỒNG: Các cây kiểng truyền thống Việt Nam

  1. ZERO/MOT    = 0/1    hay   0/7   buoc chan  dung-lai===Computers  …he-thong so 
    savants  che-ra   computers….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *